Paulina Konopczak

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyłam szkolenia z systemowej terapii rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Obecnie w trakcie procesu przygotowującego do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Jestem w trakcie szkolenie z psychoterapii dzieci i młodzieży w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.
Ukończyłam Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, szkolenie w Ośrodku Edukacji Psychologicznej oraz uczestniczyłam w szkoleniach organizowanych przez Wrocławską Fundację Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Regularnie uczestniczę w szkoleniach i konferencjach specjalistycznych podnosząc kwalifikację zawodowe

Specjalizuje się w terapii rodzin i par, psychoterapii indywidualnej oraz psychoterapii dzieci i młodzieży. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam na Dziennym Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej , Rodzinnej Poradni Syntonia we Wrocławiu, w szkole podstawowej na stanowisku psychologa, pracując z rodzicami, dziećmi i młodzieżą gabinetowo.

Ośrodek Edukacji Psychologicznej- szkoła pomocy psychologiczne
Studium terapii dzieci i młodzieży w Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Studium Terapii Psychoanalitycznej w Instytucie Hanny Segal
Studia podyplomowe: przygotowanie pedagogiczne w Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr
Mutyzm selektywny- pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny- Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku
Narzędzia M- CHAT-R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka – Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Synapsis