Bianka Bieszczat

Neurologopeda

Ukończyłam podyplomowe studia z zakresu logopedii i neurologopedii. Jestem neurologopedą. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej. Specjalizuję się w pracy z osobami dorosłymi, u których występują zaburzenia mowy spowodowane uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, np. po udarze, wylewie, urazie czaszkowo-mózgowym, w chorobie Parkinsona, stwardnieniu rozsianym, zespołach otępiennych. Zajmuję się też terapią porażonego nerwu twarzowego, problemami podczas połykania (dysfagią).

W swojej pracy z pacjentami wykorzystuję między innymi: elementy psychostymulacyjnej metody mowy i myślenia Dyna-Lingua M.S, terapię czaszkowo-krzyżową, kinesiology taping, wybrane elementy  metody PNF.

1) „Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych. Diagnoza, metody terapii”. Prowadząca dr Mira Rządzka.

2)”Terapia czaszkowo-krzyżowa wg podejścia biodynamicznego”. Prowadząca mgr Justyna Sadowska.

3)”Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii/neurologopedii  wg podejścia Ester de Ru”.

4) „Rola logopedii i neurologopedii w aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zaburzeniami komunikacji językowej”. IV Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna Wrocław 2014.

5) „Metoda  Dyna-Lingua M.S” dr hab. prof. Małgorzata Młynarska i dr Tomasz Smereka.

6) „”Jakie to było słowo”- czyli afazja w teorii i praktyce”. Prowadząca mgr Aleksandra Zmudzińska.

7)”Biomechaniczny model terapii orofacjalnej”. Prowadzący dr Roman Olejniczak.

8)„Afazja-diagnoza i terapia”. Prowadząca prof. zw.dr hab. Maria Pąchalska.

9) „Pacjenci z uszkodzeniami mózgu- afazje, dysartrie. Diagnoza, leczenie, rehabilitacja”. Prowadząca neurologopeda afazjolog Zofia Twardochleb.

10) „Afazja w praktyce”. prowadząca mgr Zofia Twadrochleb.

11) „Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka z grupy wysokiego ryzyka oraz osoby dorosłej na podstawie koncepcji neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej”. Prowadząca dr Teresa Kaczan.

12) „Stosowanie i interpretacja Baterii do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych Prawej Półkuli Mózgu (RHLB-PL)”. Prowadząca dr hab. Emilia Łojek, prof. UW

13) Konferencja naukowo-szkoleniowa nt. „ Zestawienie form zaburzeń mowy a praktyka logopedyczna” Warszawa 2009.

14) „Wczesna interwencja z zastosowaniem ustno -twarzowej terapii regulującej napięcie u dzieci z grupy wysokiego ryzyka”. Prowadząca dr Teresa Kaczan.