Psychoterapia rodzin

Terapia, jaką stosujemy, to tak zwana terapia systemowa, czyli dotycząca całego systemu rodzinnego, w jakim dana osoba/dziecko funkcjonuje.

 

Spotkanie z całą rodziną – z rodzicami  i dziećmi – jest spotkaniem pełnym uznania i szacunku dla ich wspólnego celu i trudu, bo to wielka rzecz, kiedy wszyscy członkowie rodziny podejmują wysiłek, by móc na nowo poczuć silną więź ze sobą nawzajem.

 
Czasem rodzice mają obawę, że skoro rodzina została skierowana na taką terapię, to nie są wystarczająco dobrzy w swojej roli. Chcemy Was uspokoić i zapewnić, że terapia rodzinna nie jest testem z rodzicielstwa. W pracy z rodziną ważne jest dla nas poznanie Was i usłyszenie, jak widzicie daną sytuację i jak zachowujecie się, gdy jesteście razem. W związku z tym na pierwsze spotkanie terapeutyczne zapraszamy całą rodzinę.

Jeśli Twoje dziecko:

 • dziecko odmawia chodzenia do szkoły, ucieka z domu
 • jest agresywne lub skrajnie nieśmiałe,
 • swoim zachowaniem sprawia dużo problemów
 • ma objawy i dolegliwości, których podłoże medyczne zostało przez lekarzy wykluczone
 • zostało skierowane przez pedagoga szkolnego, poradnię lub sąd na terapię lub socjoterapię
 • cierpi na zaburzenia typu: moczenie nocne, paniczny lęk przed rozstaniem, inne silne lęki, nadpobudliwość, tiki, samotność, uzależnienie od komputera, alkoholu, narkotyków, dopalaczy, agresja, zaburzenia odżywiania itp.
 • okalecza się
 • jest po próbie samobójczej

 

Jeśli Ty:

 • jesteś w trakcie rozwodu lub po i chcesz zapewnić opiekę terapeutyczną swojemu dziecku, które przeżywa szereg trudnych emocji w związku z tą sytuacją
 • borykasz się z każdą inną trudnością wychowawczą czy rodzinną
 • masz poczucie, że utraciłeś kontakt ze swoim dzieckiem
 • obserwujesz powtarzające się konflikty
 • masz kłopot z porozumieniem się z dzieckiem i nie wiesz, jak z nim postępować
 • jesteś często wzywany do szkoły w sprawie kłopotów wychowawczych, które sprawia Twoje dziecko (bójki, wagary, wandalizm itp.)
 • i Twoja rodzina przeżywacie smutek spowodowany przewlekłą chorobą lub śmiercią kogoś bliskiego
 • pragniesz zmian na gruncie rodzinnym, zapraszam Cię do kontaktu pod nr tel. 508 078 379.

 

Podczas spotkań rodzinnych staramy się rozumieć wzajemne zachowania, potrzeby, trudności i przeżycia. Próbujemy wypracować różne sposoby komunikacji i działania. Pozwala to lepiej zrozumieć siebie nawzajem oraz szukać zadowalających dla wszystkich rozwiązań, by na nowo móc cieszyć się przyjemnością z bycia razem.

Informacja:

Spotkania rodzinne prowadzone przez jednego terapeutę odbywają się zwykle raz na 3 – 4 tygodnie i trwają 1,5 godziny. Psychoterapia rodzin może być również prowadzona przez dwóch terapeutów.
Spotkanie odbywa się co dwa tygodnie i trwa 90 minut.

W tej formie terapii uczestniczą wszyscy członkowie najbliższej rodziny.

 

Ważniejsze od tego, w jakiej sytuacji jesteśmy, jest to, jak daną sytuację przeżywamy, widzimy, jakie znaczenie jej nadajemy.

 

Umów się na spotkanie