Pracownia neuropsychologiczna i neurologopedyczna

Pomagamy osobom, u których występują zaburzenia funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego na skutek: wypadków, urazów mózgu, guzów mózgu, chorób układu nerwowego oraz osobom starszym z objawami demencji.

Skorzystaj  z konsultacji, jeśli:

 • masz trudności z zapamiętywaniem nowych informacji, z pamiętaniem o spotkaniach, o miejscach odkładania przedmiotów, z pamiętaniem zdarzeń z odległej przeszłości, z przypomnieniem sobie znanych nazwisk lub nazw przedmiotów,
 • masz trudności z koncentracją podczas rozmowy lub czytania, trudności z wykonywaniem dwóch czynności jednocześnie,
 • masz trudności ze zrozumieniem wypowiedzi innych osób, z budowaniem płynnej wypowiedzi, czytaniem lub pisaniem, przestawianie liter podczas mówienia,
 • czujesz, że Twoja mowa się pogarsza
 • masz trudności z odnajdywaniem drogi, orientacją w terenie, trudności z widzeniem pomimo prawidłowych wyników badania okulistycznego, gubisz się w okolicy, która dotychczas była Ci znana
 • masz trudności z planowaniem dnia, dostosowywaniem się do zmian, korzystaniem z urządzeń czy sprzętów, z korzystania z których nie było dotychczas problemów
 • masz trudności z organizowaniem dnia, nie interesują Cię dotychczasowe czynności, zauważasz trudności w samodzielnym funkcjonowaniu
 • masz trudności w wykonywaniu codziennych czynności, w tym także z poruszaniem się
 • zauważasz (Ty lub Twoi bliscy) postępujące pogorszenie samodzielności

 

 

Marita Woźny

Neuropsycholog

Umów się na spotkanie

Czym jest neuropsychologia?

To dziedzina, która zajmuje się odkrywaniem połączenia pomiędzy funkcjonowaniem anatomicznym i fizjologicznych mózgu człowieka a procesami psychologicznymi i obserwowanym na zewnątrz zachowaniem. Od neurologii neuropsychologię odróżnia skupienie się nie tylko na fizjologii i tym, jak technicznie działa nasz mózg, lecz również uwzględnienie jakości działania tego organu i wpływie tego na życie człowieka w każdej sferze. Efektem badania neuropsychologicznego jest uzyskanie poglądu na to, jak osoba radzi sobie w codziennym funkcjonowaniu, pod względem wielu zjawisk takich jak np. pamięć, koncentracja uwagi, myślenie, spostrzeganie, funkcje językowe tj. pisanie, czytanie, rozumienie, nazywanie, nadawanie mowy i jej rozumienie, zachowanie, planowanie działań.

Bianka Bieszczat

Neurologopeda

Umów się na spotkanie

Czym jest neurologopedia?

Neurologopeda to specjalista zajmujący się diagnozą i terapią zaburzeń mowy i podłożu neurologicznym, czyli takich, które powstały na skutek uszkodzenia lub dysfunkcji układu nerwowego. Zajmuje się także zaburzeniami połykania u dorosłych.

Kiedy warto wybrać się do neurologopedy?

Wskazaniem do konsultacji jest sytuacja, kiedy Ty lub ktoś z Twoich bliskich ma zaburzenia mowy po udarze lub urazie mózgu, ma afazję, mówi niepłynnie, powtarza sylaby, jąka się, ma trudności z rozumieniem mowy, z wypowiadaniem się, błędnie nazywa przedmioty i obiekty, ma trudności z połykaniem. Wykorzystujemy również komputerowy system rehabilitacji mowy AFA SYSTEM.

Jak przebiega badanie ?

 1. Zebranie wywiadu od pacjenta i/lub rodziny. Ważne, aby rodzina była podczas pierwszego spotkania, ponieważ pacjent często nie jest świadomy wszystkich swoich objawów. Najważniejsze by podczas pierwszej wizyty była z pacjentem osoba, która najwięcej czasu spędza z badanym i ma największą wiedzę na jego temat.
 2. Zapoznanie się z dokumentacją medyczną.
 3. Badanie wybraną skalą przesiewową, którego wyniki pozwalają zorientować się, czy mamy do czynienia z klinicznie istotnym osłabieniem funkcjonowania mózgu oraz które z funkcji są zachowane, a które zaburzone. Wyniki te pozwalają ustalić kierunek badania pogłębionego (o ile takie uzna się za potrzebne). Badanie nie jest oceną sprawności intelektualnej skalą inteligencji. Badanie neurologopedyczne pozwoli ocenić przede wszystkim mowę, jej rozumienie, ale także czytanie i pisanie.
 4. Określenie planu skutecznej rehabilitacji, określenie jakiej pomocy i wsparcia może pacjent potrzebować, a także w przypadku badań kontrolnych ocenienie postępu leczenia

Na konsultację proszę zabierać ze sobą:
– dokumentację medyczną z ostatniego leczenia szpitalnego

– wcześniejsze wyniki badań psychologicznych, logopedycznych
– wyniki badań specjalistycznych (TK głowy, MR mózgowia, EEG głowy)

-okulary

-aparat słuchowy

Czego możesz dowiedzieć się po badaniu neuropsychologicznym i neurologopedycznym?

Badanie pozwala stwierdzić:

1.Czy mamy do czynienia z dysfunkcją ośrodkowego układu nerwowego czy źródeł spostrzeganych trudności należy szukać w czynnikach „pozaneurologicznych”

 1. Czy spostrzegane deficyty poznawcze wiążą się z naturalnym, fizjologicznym procesem starzenia się mózgu, czy z rozwijającą się chorobą Ośrodkowego Układu Nerwowego?
 2. Czy zaburzenia pamięci wiążą się z wczesną fazą choroby otępiennnej czy z depresją?
  4. Czy i w jakim stopniu uraz czaszkowo-mózgowy, udar mózgu lub inna przyczyna uszkodziły funkcjonowanie poznawcze chorego?
  5. Które z zachowań i trudności chorego wynikają z uszkodzeń mózgu, jak je rozumieć i jak sobie z nimi radzić?

 

Powyższe oddziaływania dają możliwość ułożenia planu skutecznej rehabilitacji zarówno fizycznej jak i psychicznej oraz następnie ocenienia postępu leczenia. Ponadto, jest to metoda pomagająca stwierdzić, jakiej pomocy i wsparcia potrzebuje pacjent z problemami neurologicznymi.

Opieka nad pacjentem z otępieniem jest ogromnym wysiłkiem fizycznym i psychicznym dla opiekunów, dlatego często proponuje się wsparcie psychologiczne, wskazówki dotyczące przebiegu choroby (na jakie objawy psychiczne i zachowanie ze strony osoby chorej powinni się przygotować i jak sobie z nimi radzić) oraz materiały dydaktyczne.

 

Umów się na spotkanie