Okres ciąży i po narodzinach dziecka, to niezwykle ważny czas w dynamice rodziny. Często trudno przewidzieć w jaki sposób w danej rodzinie będą zachodziły owe zmiany, jednak przyjąć należy, że z każdą ciążą – a co za tym idzie z każdym dzieckiem, w cyklu rodziny coś się zmienia.

Zmiany u kobiety w okresie ciąży

Mężczyzna i kobieta w ciążyTo czas w którym zmienia się nie tylko ciało kobiety, ale też jej stosunek do roli w jakiej się znajduje. Pojawiają się myśli dotyczące macierzyństwa, umiejętności radzenia sobie z dzieckiem a także marzenia z nim związane.

Ważnym aspektem przeżywania tego okresu są doświadczenia matki z jej własnego dzieciństwa– jak się czuła w tamtym okresie, jak wspomina swoją relację z matką czy na ile chce być taka jak ona. Poczucie odpowiedzialności za istotę, która fizjologicznie stanowi element jej organizmu przez czas ciąży – możliwość odczuwania ruchów czy rytmu dobowego dziecka, ale też mnie przyjemne dolegliwości i niepokoje, wpływają na ogólny stan psychiczny kobiety w tym wyjątkowym czasie.

Mężczyzna w czasie ciąży

Ważne zmiany dotyczą także mężczyzn, którzy w tym okresie dojrzewają emocjonalnie, inaczej niż kobiety. Nie mają możliwości, w równym stopniu co one, odczuwać symptomów związanych z rozwojem dziecka w okresie płodowym, jednak w obecnych czasach, coraz aktywniej uczestniczą w przebiegu ciąży oraz jej rozwiązaniu.

Tu pojawiają się myśli związane z relacją z własnym ojcem, jego rolą w życiu przyszłego rodzica a także pomysłem na własny model bycia tatą. Zdarzają się też wątpliwości natury egzystencjalnejna ile będę stanowił oparcie dla mojej żony, dziecka, rodziny”, czy poczucie odpowiedzialności za stabilizację ekonomiczną (częściej przeżywana przez mężczyzn- przyszłych ojców).

Istotnym jest sposób komunikowania się w związku dwojga ludzi oraz umiejętność dawania sobie przestrzeni czy przyzwolenia na różne stany, myśli, marzenia i niepokoje. Zmiana statusu rodziny, rozpoczyna się od zmiany statusu jej członków- to znaczy kobieta, staje się matką, a mężczyzna- ojcem. Przyjęcie nowych ról, a zarazem nowych obowiązków, wiąże się ze zmianami dla jednostki i jest falowym procesem. Przyjąć należy, iż nie zawsze oparty na tych najlepszych doświadczeniach.

Wtedy, kiedy jednak własne zasoby nie pozwalają na zmierzenie się z nową sytuacją, warto sięgnąć po pomoc czy wsparcie ze strony terapeuty. Praca z nim pozwoli zrozumieć co zakłóca owy proces, bądź co leży u podstawy występujących trudności, tak aby móc odczuwać komfort i satysfakcję w nowej dla każdego sytuacji.