Ostatnia faza ci" />

Ostatnia faza ciąży, często związana jest z nasilającymi się lękami. Często ich przyczyny można upatrywać w zbliżającym się terminie porodu. Czas porodu oraz czas po porodzie dla obojga rodziców jest niezwykle trudnym okresem. Mogą wtedy pojawić się problemy w związku. Jak przejść przez kryzys w związku po urodzeniu dziecka?

Czas zbliżającego się porodu weryfikuje zdolności komunikacyjne przyszłych rodziców – np. w kwestii wyboru szpitala, czy tego, kto ma być obecny podczas porodu oraz już po narodzinach dziecka. Badania pokazują, że im dłuższy związek przyszłych rodziców, tym komunikacja pomiędzy nimi jest sprawniejsza.

Rodzice zastanawiają się Jak przejść przez kryzys w związku po urodzeniu dziecka

Mogą pozwolić sobie na otwarcie i obnażenie się przed druga osobą w związku, ujawnić swoje obawy i oczekiwania. Kiedy przyszli rodzice mają podobne wizje dotyczące tego okresu, są spójni, wszystko przebiega bez większych zakłóceń. Czasem jednak oczekiwania są rozbieżne.

Wtedy ważna jest umiejętność konstruktywnej komunikacji, która pozwoli rozwiązać owe rozbieżności i wypracować kompromis, satysfakcjonujący oboje.

Zgodnie z przyjętymi zaleceniami, warto ten okres przejść we dwoje tak, aby zminimalizować ryzyko pojawienia się cudzych przekazów, dotyczących fazy porodu i po narodzinach dziecka. Wiązałoby się to z koniecznością zmierzenia przez rodziców z cudzymi poglądami, a przecież trzeba stale opracowywać własne – stale się docierać.

Jak przejść przez kryzys w związku po urodzeniu dziecka – gdzie szukać odpowiedzi?

Pojawiające się obawy w ostatnim okresie najczęściej dotyczą tego, czy dziecko urodzi się zdrowe, czy poród przebiegnie bez większych zakłóceń, czy rodzice sprostają obowiązkom po powrocie do domu. Tu dobrze jest na bieżąco rozwiązywać wszelkie wątpliwości.

Rodzice po urodzeniu dziecka zasięgnęli porady specjalisty i dowiedzieli się jak przejść przez kryzys w związku po urodzeniu dziecka

Zaznaczyć należy, że informacji trzeba szukać u źródła. To znaczy, wszelkie fora internetowe, opinie znajomych, a nawet doświadczenia najbliższych członków rodziny, nie muszą być odpowiedzią na nasze obawy.

Warto skonsultować się u lekarza prowadzącego ciążę, czy położnej w szpitalu. Ostatecznym rozwiązaniem jest specjalistyczna literatura, a tej na rynku jest co raz więcej i trudno zdecydować się na tą najwłaściwszą. Ponadto każdy przypadek, pacjent jest inny – jak każdy poród i nowonarodzone dziecko. Stąd pomoc lekarza okazać się może nieoceniona.

Warto wcześniej ustalić w jaki sposób wyobrażacie sobie udział partnera w różnych fazach porodu – tu niezwykle ważna jest otwartość, która pomoże racjonalnie ocenić możliwości przyszłego taty.

Czasem pod wpływem emocji (w trakcie porodu), mężczyzna decyduje się na aktywny udział we wszystkich fazach porodu, co w dalszej przyszłości wiąże się z konsekwencjami dynamiki związku oraz w szczególności sfery seksualnej pary. Czyli z jednej strony coś, co zbliża dwoje ludzi do siebie i może wzmacniać związek, może też stanowić źródło innych doświadczeń.

Dlatego otwartość pomiędzy przyszłymi rodzicami oraz gotowość mówienia o swoich obawach pozwala na wypracowanie najlepszego rozwiązania.

Pierwsze dwa tygodnie

Po powrocie do domu, młodzi rodzice będą musieli zmierzyć się z nową sytuacją jaką jest wypracowanie podziału opieki nad noworodkiem. Konieczne będzie również opracowanie nowego systemu komunikacji – opartego na trzech osobach i ich potrzebach, a nie dwóch.

Rodzic trzyma stopy dziecka nowonarodzonego w swojej dłoni

Wszystkie decyzje związane z powrotem do domu i pojawieniem się małej istoty – wybór imienia, podział obowiązków przy dziecku oraz w domu, czy też stopniowe włączanie pozostałych członków rodzin generacyjnych obojga rodziców.

Idąc zasadą równowagi, wskazane jest aby żadna ze stron nie miała poczucia, że z czyjejś strony jest czegoś więcej. To rodzi konflikty i niepotrzebne napięcia.

Wszelkie decyzje młodzi rodzice winni ustalać samodzielnie, tak aby unikać sporów, nie związanych z nimi bezpośrednio. Wzmacnia to też poczucie realnego wpływu, jak i wiarę we własne możliwości i intuicję – kompetencje rodzicielskie. Najczęstsze trudności jakie napotykają rodzice w tym czasie to :

Matka z dzieckiem szczęśliwa - wiedziała jak przejść przez kryzys w związku po urodzeniu dziecka
  • walka o przejęcie odpowiedzialności,
  • niezdolność do ustanawiania granic – granice są zbyt płynne, nieczytelne,
  • ustalanie zbyt sztywnych granic,
  • trudności z przyjmowaniu ról,
  • nadmierne rozpieszczanie lub nadmierny rygoryzm wobec dzieci.

Jeśli młodzi rodzice mają poczucie, iż trudno im samodzielnie ustalić i wypracować zasady nowego systemu, warto sięgnąć po pomoc specjalisty, który opierając się na ich zasobach, będzie wstanie wesprzeć i przeprowadzić przez ten z jednej strony piękny, jak i trudny czas.