Legnicka 59c/1, 54-203 Wrocław

Leczenie po udarze mózgu