Adaptacja dzieck" />

Adaptacja dziecka w przedszkolu to proces przystosowania się do nowych warunków i sytuacji. Oznacza to uzyskanie równowagi między potrzebami jednostki, a nowym otoczeniem. Adaptacja do przedszkola – czyli adaptacja dziecka do warunków przedszkolnych wymaga pomocy rodziców lub opiekunów oraz nauczycieli przedszkola.

Adaptacja dziecka w przedszkolu często dotyczy głównie rodziców, ponieważ małe dziecko modeluje sposób postępowania przede wszystkim od nich. Dzieci bardzo dobrze znają swoich rodziców i trafnie rozpoznają ich nastroje, emocje, nastawienie do zmiany. Jeśli w dorosłym jest napięcie, dziecko też będzie spięte nową sytuacją.

Zanim przystąpimy do adaptacji dziecka do przedszkola warto samemu się zastanowić co czujemy, gdy myślimy o przedszkolu i zmianie, którą niesie zapisanie dziecka do placówki.

Dziecko w wiku przedszkolnym w trudnym procesie adaptacji do przedszkola

Rodzicom często towarzyszy lęk, są poddenerwowani, mają poczucie winny. Takie emocje pojawiają się gdy brakuje im wsparcia od otoczenia, np. gdy rodzic musi lub chce wrócić do pracy. Wtedy warto wsłuchać się w siebie, zapytać się Czego potrzebuję aby czuć się dobrze i bezpiecznie z podjętą decyzją? Czy ta decyzja pozostaje w zgodzie ze mną, moim systemem wartości i przekonań?

Warto pamiętać o tym, iż niepokój związany z powierzeniem dziecka pod opiekę innym osobom jest naturalny, ponieważ zaufanie buduje się etapami.

Niepokój, smutek, zdenerwowanie to emocje, które mogą się pojawić w czasie rozstania z dzieckiem i dlatego ważne jest uporządkowanie przez opiekuna swoich emocji aby dziecko od rodzica czuło wsparcie a nie jego strach i obawy.

Adaptacja dziecka w przedszkolu – wsparcie

Pójście do przedszkola wymaga od dziecka poradzenia sobie z własnymi emocjami: lękiem, zagubieniem, smutkiem, dużą ilością bodźców, wykonywaniem poleceń, znoszeniem ograniczeń w zaspokajaniu potrzeb. Dlatego bardzo ważnym jest, aby przygotować dziecko wcześniej na nowe wyzwania.

Adaptacja dziecka w przedszkolu - proces adaptacji do przedszkola przebiega naturalnie

Jak praktycznie wesprzeć dziecko w adaptacji przedszkolnej:

 • Uregulować rozkład dnia.
  Dostosować go do rytmu, jaki będzie obowiązywał po podjęciu aktywności przedszkolnej. Regularne posiłki, zasypianie o stałych porach, aby dziecko nie miało problemów ze wstawaniem rano. Wprowadzenie codziennych zasad, np. odkładanie zabawek na miejsce po zabawie.
Dziecko w wieku przedszkolnym idzie do przedszkola
 • Brać udział w zajęciach adaptacyjnych.
  Udział w tych zajęciach dziecko bierze razem z rodzicem i może zapoznać się z placówką oraz nauczycielem w obecności i przy pomocy wsparcia rodzica.
 • W początkowym okresie adaptacyjnym warto zostawiać dziecko w placówce na krócej. Dziecko stopniowo oswaja się z nieobecnością rodzica. Należy być uważnym na reakcje dziecka oraz jego emocje i stopniowo wydłużać czas pobytu w przedszkolu.
 • Pomocna w procesie adaptacji może być ulubiona zabawka dziecka lub maskotka.
 • Należy szanować uczucia dziecka.
  Bardzo ważne aby z dzieckiem rozmawiać o jego trudnościach i wyzwaniach.
 • Można bawić się w przedszkole.
  Pomocne będzie odgrywanie scenek z życia przedszkolnego: sceny rozstania z rodzicem, zamienianie się rolami. Zabawa pozwoli zrozumieć dziecku swoje uczucia. Rysowanie przedszkola i aktywności przedszkolnych. Czytanie bajek o przedszkolu lub wspólne tworzenie opowieści przedszkolnych.